Blog

Nieuwsbrief kledingproject Peru Geplaatst april 20, 2021

Uit

Landbouwproject Wenzi in Kenia Geplaatst maart 16, 2021

Uit

Naast hun succesvolle inspanningen om kinderen naar basis- en voortgezet onderwijs te laten gaan Voert WENZI ook een aantal projecten uit. Het landbouwproject brengt leerlingen in aanraking met nieuwe landbouw technieken. Er is behoefte aan poot- en zaaigoed. ook moet er materiaal komen voor een omheining. De Brug maakt dit mogelijk.

Een medewerker studeert Agricuturele economie en Rural Development. Na zijn studie wordt hij ingezet in het landbouwproject. De studiekosten voor het laatste jaar neem De Brug voor haar rekening

Ontvangen Donatie Geplaatst februari 9, 2021

Uit

De Sionskerk in Zwolle heeft de avondmaalscollecte van november bestemd voor het Kleding project in Peru. Het heeft eur 847,50 opgebracht. De Brug heeft Mariska van Dalfsen gevraagd wat op dit moment nodig is. COVID heeft ook daar alles in haar greep. zie voor verdere informatie op deze website (kleding project)

ontvangen Donatie Geplaatst februari 9, 2021

Uit

De Brigitta geloofsgemeenschap in Ommen heeft in de adventstijd van 2020 een collecte gehouden. Deze is bestemd voor COVID noodhulp aan onze partners ARMDS en ROPHE. De collecte heeft het mooie bedrag van eur 778,10 opgebracht. Hartelijk dank. De brug zorgde samen met de Wilde Ganzen, dat de ergste nood gelenigd werd.

Jaarvergadering 2020 Geplaatst februari 3, 2021

Uit

In het coronajaar 2020 kon De Brug helaas geen avond voor de leden organiseren. In plaats daarvan zijn enkele belangrijke punten schriftelijk (via e-mail of post) aan de leden voorgelegd. Het verzoek aan de leden was om hierop te reageren via e-mail. Wanneer een lid niets van zich zou laten horen, zou worden aangenomen dat het lid instemde met de aangedragen punten.

Via e-mail zijn 82 leden bereikt en via de post 10 leden. Een lid bleek verdrietig genoeg te zijn overleden. Eind 2020 zijn we met 91 leden.

In totaal hebben 9 leden gereageerd en allen stemden in met de voorstellen. De bestuursleden waren vanzelfsprekend al akkoord, evenals enkele directbetrokkenen. We kunnen stellen dat een 20% van de leden actief achter de plannen is gaan staan.

Wat hebben we besloten:

  • De notulen van de vorige jaarvergadering (11 april 2019) zijn goedgekeurd.
  • Het jaarverslag over 2019 is goedgekeurd.
  • Het verslag van de kascommissie is goedgekeurd en daarmee heeft het bestuur decharge gekregen.
  • Met de in 2019 uitgevoerde projecten hebben de leden ingestemd.
  • Andere kandidaten voor het bestuur hebben zich niet gemeld en daarmee zijn Tiem van Dalfsen, Jan Fien en Ron Mannen herbenoemd voor de periode 2020-2021.
  • Ook voor de kascommissie is de bezetting goedgekeurd.
  • We stoppen met het CBF-keurmerk en met de accountantscontrole. Hiermee besparen we geld, dat we liever in projecten kunnen steken. Overigens: we behouden wel de ANBI status.
  • Het beleidsplan wordt met twee jaar verlengd. Het bestuur gaat zich bezinnen over de toekomst van De Brug. Moeten we onze uitgangspunten veranderen? Kunnen we onze financiële middelen misschien anders inzetten? Ideeën van leden zijn welkom.

Het geld dat geparkeerd staat op onze bankrekeningen mogen we ook beleggen (op een manier die aansluit bij onze doelstellingen)

Kindersponsoring update Geplaatst oktober 5, 2020

Uit

Van onze partner ROPHE uit India kregen we een update van het sponsoring programma. Aan het einde van het schooljaar kwamen 5 kinderen vanwege hun leeftijd niet meer in aanmerking voor dit programma. Dat betekent niet, dat ze uit beeld zijn want ROPHE blijft ze begeleiden. Er zijn 5 nieuwe kinderen geselecteerd voor deelname aan het programma. Wij hebben dit voorgelegd aan de huidige sponsoren en deze hebben unaniem toegezegd de nieuwe sponsorkinderen te willen ondersteunen. Er is nog ruimte om kinderen te sponsoren.

Sponsorkinderen Actueel Geplaatst september 3, 2020

Uit

De Brug maakt het al jaren mogelijk om een of meer kinderen te sponsoren. Onze partner ROPHE in India selecteert de kinderen, zorgt dat het geld op de goede plaats komt en controleert of het geld goed besteed wordt. De projectmanager gaat regelmatig op bezoek bij de kinderen. 1 x per kwartaal komen de kinderen met hun verzorgers bijeen en krijgen dan het geld. Bij die bijeenkomsten worden dan dingen afgestemd en het geheel wordt afgesloten met een gezamenlijke maaltijd. De sponsoren krijgen ook regelmatig een verslag, en het is mogelijk om met elkaar te corresponderen. We zoeken nog een paar nieuwe sponsoren maand en daar maak je een heel gezin erg gelukkig mee. Voor meer informatie en opgave kijk op.Kinder sponsoring

Sponsor kinderen

Corona noodhulp India Geplaatst augustus 7, 2020

Uit

Van onze partners in India ontvingen we een noodkreet m.b.t. de coronacrisis. Door de lock-down maatregelen kan er niet gewerkt worden. Niet werken betekent hier geen geld verdienen. Daardoor kunnen de arme gezinnen niet meer in hun levensonderhoud voorzien. Samen met Wilde Ganzen, die een Corona noodfonds heeft opgezet, hebben we ARMDS en ROPHE kunnen helpen om de eerste nood te lenigen met rijst en groente.

Opzet naaiatelier ROPHE Geplaatst januari 28, 2020

Uit


Rophe heeft een projectaanvraag gestuurd. Ze willen de eerdere naaiopleidingen uitbreiden met een naaiatelier. In het atelier komen 50 meisjes te werken. De meisjes krijgen eerst een naaiopleiding van één jaar en komen daarna in dienst van het atelier. Het is confectiewerk, zo krijgen ze bijv. opdrachten van de overheid voor het maken van schooluniformen. Ze zijn dus verzekerd van opdrachten en afzetmogelijkheden. Met de opbrengsten uit het atelier willen ze nieuwe naaiopleidingen bekostigen. Deze aanpak spreekt ons aan. We besluiten ook deze aanvraag goed te keuren. We hebben al een balletje bij Wilde Ganzen opgeworpen. Zij hebben wel vragen, maar laten doorschemeren dat ze mee zullen doen.

Uit

De naaiprojecten van onze partner ROPHE zijn zeer succesvol. De cursisten kregen een baan of begonnen voor zichzelf. Toch leverden ze niet bij aan de realisatie van volgende cursussen. Daarvoor vroegen ze de Brug weer om hulp. Samen met de Wilde Ganzen hebben we ROPHE gevraagd om hier verbetering in te brengen. Dat is gelukt.

Er is een coordinator aangesteld, die contact onderhoudt met de werkende meisjes en hun werksituatie beoordeelt.

De meisjes betalen een klein bedrag per maand. dat bestemd is voor volgende cursussen.

Op deze wijze kunnen de opleidingen zonder al te veel externe bijdragen voortgang vinden.