Archief diverse projecten in India

Projecten via Zuster Dorothy

Deze Indische zuster van de Belgische Ursulinen, was al eens onze gast op een brugavond. We hielpen haar met

  • 7 fietsen door de zuster zelf te gebruiken (f 875,–)
  • 1 koe voor de melkvoorziening (f 450,–)
  • 57 dekens voor zusters in opleiding (f 1150,–)

Sponsoring Antoney Surin (sinds 1978)

Antoney is ons enige sponsorkind, Via zuster Emmanuel. Hij woont bij de zusters, die ook zorgen, dat hij naar school gaat. jn 1978 was hij 6 jaar.

Projecten via pater Palatty (vanaf 1979)

Pater Palatty is werkzaam in de deelstaat Assam (het aanhangsel in het noord-oosten van India, grenzend aan Bangladesh). Via deze Indiase missionaris steunden wij de volgende projecten.

  • 1978 het in cultuur brengen van een stuk grond voor de verbouw van suikerriet (f 4100,–)
  • 1979 uitbreiding van een lagere school met een aantal klaslokalen (1200,–)
  • 1980 opnieuw een stuk land geschikt gemaakt voor de suikerriet teelt (F 2025,–)
  • 1980 Opzetten van een varkensfokkerij (f 3550,–)
  • 1983 een zestal ossen voor het bewerken va het land (f 2200,–)
  • 1983 Hulp aan bengaalse vluchtelingen (f 2500,–)