Archief Ehafo Windhoek Namibie 1987

Wie in de derde wereld woont en bovendien gehandicapt is, is eigenlijk dubbel gehandicapt. Naast de normale dagelijkse strijd om het hoofd boven water te houden, komt daar nog een handicap bij. Sociale voorzieningen zijn eer veelal niet. Bovendien wordt de gehandicapte mens in veel ontwikkelingslanden genegeerd en uitgestoten, De Brug steunt  projecten voor gehandicapten o.a. in Kenia, Thailand en Namibie.

EHAFO zet zich in voor het welzijn van lichamelijk gehandicapten. Via de uit de regio Zwolle afkomstige Christine Roos maakten wij f 6500,– over voor de aanschaf van naaimachines. na een opleiding kunnen deze mensen enigszins in hun levensonderhoud voorzien.