Archief handpompen voor drinkwater

Handpompen voor drinkwater (ROPHE)

We ontvingen van Rophe een rapportage van de installatie van handpompen in 6 dorpen. De foto’s van het dorp Pathiyavadi hebben we op deze site geplaatst.

Van Rophe hebben we ook weer een aanvraag voor het financieren van 10 waterputten in zeer afgelegen dorpen. In deze dorpen is de watervoorziening zeer slecht. Er zijn wel syntax watertanks die het regenwater opvangen maar dit is met name in de hete en droge zomers niet voldoende. Bovendien zit er te veel zout in het water. Het water wordt voor drinkwater gebruikt maar ook voor irrigatie. Voorts wordt het water gebruikt om te wassen. Bij onvoldoende water wast men zich en zelf en de kleren dus niet. Drinkwater moet dan van ver weggehaald worden

Het dorp moet zelf een stuk land ter beschikking stellen voor de pomp. Naast het boren en aanleggen van de handpomp wordt ook gezorgd voor waterbewustzijn training alsmede een training voor het onderhoud van de pompen. Daarnaast komt er ook een verbeterde opvang van het regenwater, dit wordt nu in de grond opgeslagen in een soort tank. We hebben in 2008 totaal EUR 12.800 overgemaakt in twee delen. Zeer uitgebreide rapporten gekregen. Als de pompen klaar zijn worden die overgedragen aan de dorpelingen, die zijn verantwoordelijk voor onderhoud en reparatie. Daarvoor krijgen een aantal jonge mannen ui de dorpen een opleiding. De vrouwen krijgen nog voorlichting in watervoorziening.
Water is een eerste levensbehoefte voor mens en dier. In Tamil Nadu – in het zuiden van India – zit het grondwater bijzonder diep.
In het verleden steunde DE BRUG reeds een project voor 18 pompen waarbij per dorp één pomp is aangelegd. Dit gebeurde in samenwerking met een bevriende organisatie. Het succes van dit project leidde in 2005 tot een aanvraag voor dit keer 6 pompen.
De dorpelingen moeten zelf ook een steentje bijdragen bij het slaan van de put en bouwen van de pomp. Ook worden dorpelingen getraind om bij storingen adequaat op te kunnen treden.