Archief Homerc Tanzania

HOMERC

HOMERC (Hope for Orphans and Mentally Retarded Children) wil allerlei zaken aanschaffen die nodig zijn voor een schooltje en voor de opvang van de kinderen, zoals leerboeken, oefenboeken, schrijfmateriaal, tafels, een globe, computer, spelmaterialen, schooluniformen, schoenen en wat voedsel voor kinderen tussen 4 en 18 jaar oud.

Deze kinderen worden vanwege hun handicap niet geaccepteerd en kunnen niet in het reguliere onderwijs terecht. Vaak zijn het kinderen, die ook nog met het HIV virus zijn besmet. Een groep vrijwilligers heeft zich in 2000 hun lot aangetrokken, vangt ze overdag op, geeft ze te eten en brengt ze vaardigheden als lezen, schrijven en rekenen bij. Dat wordt gedaan door onbetaalde vrijwilligers, waaronder professionele leerkrachten.

HOMERC gaat ook op huisbezoek om de situatie thuis te beoordelen en te verbeteren.