Archief Landbouwproject Togo

Landbouwproject (CFAPE)

CFAPE-TOGO (Centre de Formation Agricole et de Production Ecologique du Togo) is een centrum in Togo in de buurt van Kpalime in het zuid westen van Togo.
CFAPE is een NGO met als doelstelling om de landbouw in de omgeving te stimuleren en de trek naar de stad te keren. Daarvoor heeft het centrum een trainingsprogramma voor de technieken van landbouw opgezet voor de inwoners van 13 dorpen in de omgeving. Daarnaast wil men de verwoestijning van het gebied tegen gaan door het kweken en vervolgens planten van bomen en daardoor het gebied leefbaar en (weer) geschikt te maken voor landbouw .

Om het trainingsprogramma mogelijk te maken is een kas nodig voor het opkweken van groenten samen met de benodigde materialen. Voor de realisatie hiervan heeft De Brug een bijdrage gedaan.