archief MJUS TBA

Opleiding Traditional Birth Assistants (MJUS Bangladesh)

Bangladesh wordt gerekend tot de armste landen ter wereld. Samen met onze partnerorganisatie ‘Manuser Janno Unna Youn Shangshta (MJUS)’ wordt een project gerealiseerd dat beoogt de kindersterfte bij bevallingen terug te dringen.

Het project speelt in Rangpur, een stad in het uiterste Noorden. Hier leven alleenstaande moeders met kinderen maar ook complete gezinnen haast letterlijk in de goot. Om aan een beetje geld te komen geven de vrouwen zich over aan bedelen of prostitutie.

Vrouwen hebben het in ontwikkelingslanden zwaar. Dat geldt in nog sterkere mate in traditionele moslimlanden. De vrouwen waar het hier om gaat behoren werkelijk tot de armste groep: zij hebben geen enkele toegang tot voorzieningen waaronder medische zorg.

De kindersterfte tijdens of direct na de bevalling is hier schrikbarend hoog. Dat is een direct gevolg van de zeer slechte en ondeskundige medische zorg tijdens en na de zwangerschap en bevalling. Als vrouwen gewild of ongewild zwanger raken moeten ze zich maar zien te redden. Of ze roepen de hulp in van goedwillende vrouwen die zonder enige basiskennis hun hulp aanbieden.

Deze z.g. ‘traditional birth assistants’ zijn in feite ‘amateur-verloskundigen’; goedwillende vrouwen die geen enkele scholing hebben gehad en met primitieve instrumenten en onder zeer onhygiënische omstandigheden de zwangerschap en bevalling begeleiden. Weliswaar zijn er ziekenhuizen in Bangladesh waar professionele medische zorg geboden kan worden en ook zijn er gediplomeerde verloskundigen maar deze hulp is absoluut niet bereikbaar voor de vrouwen waar het hier om gaat.

De kindersterfte als gevolg van deze zorg ligt ca. 40 keer hoger dan bij ons, om nog maar te zwijgen van de gevolgen voor de vrouwen zelf. Velen doorstaan de bevalling niet zonder verminkingen, anderen zijn gedurende langere tijd getraumatiseerd.

Er is nu een plan ontwikkeld om de ‘traditional birth assistants’ een training te geven. Deze training wordt verzorgd door gynaecologen en verloskundigen van het ziekenhuis. Zij hebben hun medewerking toegezegd. Een jaar lang krijgen de vrouwen één keer per week onderricht. Het is de bedoeling dat het komende jaar ca. 20 vrouwen een training volgen. En daarbij wordt hen ook geleerd wat ze zelf kunnen en mogen en wanneer zij een professionele verloskundige moeten inschakelen.

De eerste groep vrouwen heeft een opleiding ontvangen. Het is succesvol.

Na evaluatie bleek, dat er hier en daar verbeteringen kunnen worden aangebracht. (meer lesavonden en meer diepgang) Er zin nu drie groepen vrouwen opgeleid. Bij de evaluatie bleek, dat het in de praktijk beter kan. De reeds opgeleide vrouwen krijgen nu een bijscholing. De Brug ondersteunt dit van harte

Er zijn inmiddels diverse groeperingen, die geld inzamelen voor dit mooie doel