Archief onderwijs project

Onderwijs project ( TEVSA )

We zijn bezig met een aantal partners om een zeer ambitieus onderwijs project in Rwanda op t4e starten. Het doel is om studenten tidens de studie ondernemerschaps vaardigheden bij te brengen. In veel westerse landen – waaronder Nederland – bestaat veel ervaring met praktijkgericht onderwijs waarbij mbo- en hbo-studenten in het laatste jaar getraind worden in het ondernemen. Het principe is eenvoudig: studenten hebben een klein startkapitaal nodig om te kunnen ondernemen. Daartoe moeten ze aandelen verkopen aan bijv. familie, vrienden etc. Vervolgens gaan ze ‘ondernemen’. Ze moeten bedrijfsplannen maken en concreet aan de slag gaan. Dit alles ‘onder de vleugels’ van de school en begeleid door een docent en externe ondernemers. Uiteraard is het de bedoeling dat het ‘ondernemerskapitaal’ dat beschikbaar is gesteld wordt terugbetaald. Sterker nog, als men een goede ondernemer is zijn de aandelen in waarde gestegen en is het kapitaal zelfs gegroeid!

Onze partner in Rwanda is TEVSA, een onderwijsorganisatie waarbij ca. 40 scholen voor beroepsonderwijs zijn aangesloten. TEVSA wil liever vandaag dan morgen beginnen met het ondernemingsgerichte onderwijs zoals hiervoor uiteengezet. Maar daarvoor is wel studiemateriaal nodig en hoe kom je daar aan? Dat zal ontwikkeld moeten worden! Je kunt daar niet zomaar het materiaal gebruiken dat op Nederlandse onderwijsinstellingen wordt gebruikt! En Rwandese docenten hebben geen enkele ervaringen met deze lesmethode, zij moeten zelf immers getraind worden!

De grote animator van dit project is Johan Mulder, al jaren trouw lid van DE BRUG en tevens een belangrijk adviseur van het bestuur. Via Johan is er contact tot stand gekomen met Hans van Halteren die jarenlang als docent verbonden was aan een grote scholengemeenschap in Zwolle en zeer bekend is met deze vorm van onderwijs. Hans heeft bovendien als groot voordeel dat hij de Afrikaanse cultuur zeer goed kent. Hij is geboren in Rhodesie (het huidige Zimbabwe) en heeft daar een groot deel van zijn jeugd gewoond. Hans heeft inmiddels een trainingsprogramma ontwikkeld dat geënt is op de Afrikaanse situatie.

Het is de bedoeling dat Hans de docenten van één van de instellingen van beroepsonderwijs van TEVSA in Rwanda traint via de bovengenoemde methode. Vervolgens gaan de docenten de lesmethode concreet toepassen. Dat betekent dat studenten hiermee daadwerkelijk aan de slag gaan. Uiteindelijk is het de bedoeling dat alle 40 onderwijsinstellingen van TEVSA de methode gebruiken. Dit betekent dat jaarlijks ca. 300 studenten een veel grotere kans hebben om na de studie daadwerkelijk een inkomen te vergaren!

Dit project kan een zeer belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van Rwanda: het biedt kansen aan vele jongeren om te ontsnappen aan de armoede door het opstarten van een eigen bedrijf. Bovendien helpt het de economie van het land want er is een grote behoefte aan goede bedrijven van allerlei aard. En juist omdat TEVSA, onze partner in Rwanda, zeer gemotiveerd is voor dit programma is er een grote kans dat dit een succes wordt. En we mogen er trots op zijn dat DE BRUG – als kleine organisatie – hier zo’n belangrijke bijdrage aan mag leveren.

We zijn blij, dat onze partner Impulsis ons hierbij financieel steunt.

http://www.impulsis.nl

Het is de bedoeling dat Hans van Halteren en Johan Mulder dit project op de jaarvergadering op 1 december 2011 nader toelichten!