Archief opleiding/voorlichting kleinvee Togo

opleiding / voorlichting kleinvee houderij (CFAPE)
Dit is het derde project van CFAPE-TOGO waarin De Brug financieel bijdraagt.
Het CFAPE centrum wil met onze bijdrage de behuizing voor schapen, kippen en konijnen bouwen en trainingen aan de lokale bevolking geven in het fokken en houden van kleine huisdieren (animal husbandry).
Animal husbandry is in Togo iets wat in de kinderschoenen staat. Door het houden van kleinvee te structureren wordt een bijdrage aan de voedselbalans gedaan en wordt de produktie van groenten gekoppeld aan het houden van kleinvee ( gemengde landbouw).
Evenals de andere projecten van CFAPE die De Brug ondersteunt heeft is dit ook een project wat inkomsten voor het centrum zal opleveren en er voor zal zorgen dat CFAPE haar activiteiten kan uitbreiden en zelfvoorzienend wordt.