Archief Textiel cooperatie Cebollar Alto

Via de werkgroep Inheemse Volkeren kwamen wij in contact met de indianen gemeenschap Cebollar Alto. Dat contact bestond niet alleen uit correspondentie, want via dezelfde werkgroep lukte het ons om Huacu Lema (zelf een indiaan) naar Zwolle te laten komen. om tijdens een brugavond uitleg te geven over de op te zetten textiel cooperatie. De Brug besloot uiteindelijk f 5050,– over te maken voor de aanschaf van weefgetouwen en andere benodigdheden. Als dank ontvingen wij een jaar later uit handen van Huacu Lema een door de indianengemeenschap vervaardig Wandkleed.