Archief weeshuis van zuster Andrea

Zoals in alle grote steden in Latijns Amerika zwerven er veel ouderloze kinderen op straat op zoek naar onderdak en voedsel. De nederlandse zuster Andrea heeft zich samen met anderen het lot van deze kinderen aangetrokken en vangt deze kinderen liefdevol op in een tehuis. Voor een dringend nodige opknapbeurt van dit tehuis en voor de aanschaf van schooluniformen voor  45 schoolgaande kinderen maakten wij een bedrag van f 8350.– over