Alle berichten door: "Wim"

 1. Nieuwsbrief kledingproject Peru
 2. Landbouwproject Wenzi in Kenia

  Naast hun succesvolle inspanningen om kinderen naar basis- en voortgezet onderwijs te laten gaan Voert WENZI ook een aantal projecten uit. Het landbouwproject brengt leerlingen in aanraking met nieuwe landbouw…

 3. Ontvangen Donatie

  De Sionskerk in Zwolle heeft de avondmaalscollecte van november bestemd voor het Kleding project in Peru. Het heeft eur 847,50 opgebracht. De Brug heeft Mariska van Dalfsen gevraagd wat op…

 4. ontvangen Donatie

  De Brigitta geloofsgemeenschap in Ommen heeft in de adventstijd van 2020 een collecte gehouden. Deze is bestemd voor COVID noodhulp aan onze partners ARMDS en ROPHE. De collecte heeft het…

 5. Jaarvergadering 2020

  In het coronajaar 2020 kon De Brug helaas geen avond voor de leden organiseren. In plaats daarvan zijn enkele belangrijke punten schriftelijk (via e-mail of post) aan de leden voorgelegd.…

 6. Kindersponsoring update

  Van onze partner ROPHE uit India kregen we een update van het sponsoring programma. Aan het einde van het schooljaar kwamen 5 kinderen vanwege hun leeftijd niet meer in aanmerking…

 7. Sponsorkinderen Actueel

  De Brug maakt het al jaren mogelijk om een of meer kinderen te sponsoren. Onze partner ROPHE in India selecteert de kinderen, zorgt dat het geld op de goede plaats…

 8. Corona noodhulp India

  Van onze partners in India ontvingen we een noodkreet m.b.t. de coronacrisis. Door de lock-down maatregelen kan er niet gewerkt worden. Niet werken betekent hier geen geld verdienen. Daardoor kunnen…

 9. Opzet naaiatelier ROPHE

  Rophe heeft een projectaanvraag gestuurd. Ze willen de eerdere naaiopleidingen uitbreiden met een naaiatelier. In het atelier komen 50 meisjes te werken. De meisjes krijgen eerst een naaiopleiding van één…

 10. Naaiprojecten ROPHE Toekomst bestendig.

  De naaiprojecten van onze partner ROPHE zijn zeer succesvol. De cursisten kregen een baan of begonnen voor zichzelf. Toch leverden ze niet bij aan de realisatie van volgende cursussen. Daarvoor…