Bezinningsdag van het bestuur van De Brug Geplaatst februari 19, 2015 door Ellen

Uit

Voor De Brug is 2014 een turbulent en emotioneel jaar geweest. In februari overleed onze

voorzitter Jo ter Maat. Naast het verwerken van dat verlies plaatste deze droeve gebeurtenis

het bestuur ook voor de vraag: en hoe nu verder? Voor alle achterblijvers stond en staat als

een paal boven water dat De Brug natuurlijk verder gaat. Maar zonder Jo betekent dat wel

dat er verschillende aanpassingen en ingrepen moesten worden gepleegd om dat “verder

gaan” mogelijk te maken. Gaandeweg 2014 zijn die aanpassingen en ingrepen gepleegd en

op zaterdagmiddag 20 december was de tijd rijp om in huize Ter Maat alles nog eens op de

rij te zetten en de toekomst van De Brug “te verkennen”. Heel veel vergezichten zijn

geschetst: over pr en communicatie, over nieuwe vormen voor het verwerven van middelen,

over wereldwijd willen werken, over de interne organisatie, enzovoort. De discussie is op

gang gekomen en zal zijn voorlopige beslag krijgen in het nieuwe beleidsplan; het huidige

beleidsplan loop in 2015 af. De planning voorziet erin dat we het nieuwe beleidsplan begin

2016 ter vaststelling aan de ledenvergadering zullen voorleggen.

Tiem van Dalfsen