Brugavond / Jaarvergadering Geplaatst maart 31, 2015 door Wim

Uit

De jaarlijkse BRUG-avond wordt gehouden op donderdag 16 april 2015 om 19.30 uur in het gebouw van ABN AMRO Verzekeringen, Grote Voort 247, 8041 BL te Zwolle. 220px-IJsseltoren_Zwolle We beginnen met het formele gedeelte, de jaarvergadering. Het jaarverslag over 2014 wordt besproken en over het gevoerde projectbeleid zal worden verteld. Ook zullen we een beetje vooruitblikken. De leden kunnen dan zeggen wat ze er van vinden. Twee van de vijf bestuursleden (Wim Docter en Allard van der Meer) zijn aftredend en herkiesbaar. Andere kandidaten zijn welkom, maar moeten zich ruim voor de vergadering melden. Ron Mannen is, als gevolg van de bijzondere vergadering van 17 april 2014, in het bestuur gekomen voor de periode 2014-2015. De kascommissie doet verslag van haar bevindingen en er moet een nieuw lid van die commissie worden benoemd.  Als speciale gast hebben we dit jaar Tonia Dabwe van de Mineke Foundation. Deze stichting is werkzaam in Liberia en richt zich daar op een bepaalde gemeenschap. Meer informatie is te vinden op www.minekefoundation.org. De Brug overweegt dit project te ondersteunen. Vermeldenswaard is dat wij via één van onze leden met deze stichting in aanraking zijn gekomen.

Het jaarverslag is te downloaden vanaf onze site www.de-brug.org.  Wij hopen dat u de avond zult bijwonen.  Tot donderdag 16 april.