Jaarvergadering 2020 Geplaatst februari 3, 2021 door Wim

Uit

In het coronajaar 2020 kon De Brug helaas geen avond voor de leden organiseren. In plaats daarvan zijn enkele belangrijke punten schriftelijk (via e-mail of post) aan de leden voorgelegd. Het verzoek aan de leden was om hierop te reageren via e-mail. Wanneer een lid niets van zich zou laten horen, zou worden aangenomen dat het lid instemde met de aangedragen punten.

Via e-mail zijn 82 leden bereikt en via de post 10 leden. Een lid bleek verdrietig genoeg te zijn overleden. Eind 2020 zijn we met 91 leden.

In totaal hebben 9 leden gereageerd en allen stemden in met de voorstellen. De bestuursleden waren vanzelfsprekend al akkoord, evenals enkele directbetrokkenen. We kunnen stellen dat een 20% van de leden actief achter de plannen is gaan staan.

Wat hebben we besloten:

  • De notulen van de vorige jaarvergadering (11 april 2019) zijn goedgekeurd.
  • Het jaarverslag over 2019 is goedgekeurd.
  • Het verslag van de kascommissie is goedgekeurd en daarmee heeft het bestuur decharge gekregen.
  • Met de in 2019 uitgevoerde projecten hebben de leden ingestemd.
  • Andere kandidaten voor het bestuur hebben zich niet gemeld en daarmee zijn Tiem van Dalfsen, Jan Fien en Ron Mannen herbenoemd voor de periode 2020-2021.
  • Ook voor de kascommissie is de bezetting goedgekeurd.
  • We stoppen met het CBF-keurmerk en met de accountantscontrole. Hiermee besparen we geld, dat we liever in projecten kunnen steken. Overigens: we behouden wel de ANBI status.
  • Het beleidsplan wordt met twee jaar verlengd. Het bestuur gaat zich bezinnen over de toekomst van De Brug. Moeten we onze uitgangspunten veranderen? Kunnen we onze financiële middelen misschien anders inzetten? Ideeën van leden zijn welkom.

Het geld dat geparkeerd staat op onze bankrekeningen mogen we ook beleggen (op een manier die aansluit bij onze doelstellingen)