Kalladyproject Batticaloa Sri Lanka

Project om werkloze jongeren een opleiding te geven en tegelijkertijd de eigen leefsituatie te verbeteren door het opknappen van krottenwoningen De Brug legde het startkapitaal ad. f 1382,– op tafel. Hiervan werden 3 machines voor het vervaardigen van bakstenen aangeschaft.