Kippenfokkerij Albina Suriname

In Albina – Narowijne is een school met internaat gevestigd. Om minder afhankelijk van derden te zijn is een kippenfokkerij opgezet, die netto f 2600,– per jaar oplevert.

De Brug stond positief tegenover de plannen en maakte een eenmalige bijdrage van   f 9750,– over