Archief Microkrediet Rophe

opleiding microkrediet (ROPHE)

We hebben dit project gesteund voor

totaal eur 3600. wij hebben inmiddels twee uitgebreide rapporten ontvangen met informatie welke trainingen er zijn gegeven, hoeveel vrouwen de trainingen hebben gevolgd en uit welke dorpen ze afkomstig waren. ook ontvingen we foto’s, die binnenkort op deze website worden gezet.

In India is het vrijwel onmogelijk om bij de officiele instanties krediet te krijgen, als je geen opleiding hebt genoten. Samen met onze partner ROPHE is hier iets aan gedaan.

180 vrouwen, die allen lid zijn van z.g.n “Self help groups”, verspreid over een aantal dorpen, hebben een aantal workshops en voorlichtingsbijeenkomsten bezocht.
Daarbij werden onderwerpen zoals zelfvertrouwen, zelfstandigheid, management, boekhouding, regels en rechten, samenwerking aan de orde.
met de aldus verkregen kennis en vaardigheden, hebben de meeste vrouwen kans gezien om geld voor een bedrijfje te lenen. Na aftrek van rente en aflossing blijft er voor hen een aardig bedrag per maand over. Dat maakt hun zelfbewuster en kunnen ze er beter van rondkomen. Zij zijn ook erg gemotiveerd om anderen te helpen hetzelfde traject te volgen.
De vrouwen besteden het geld aan o.a.:

  • Melkkoeien

  • Geiten

  • Pottenbakkerij

  • Groente verkoop

  • naaiatelier

http://www.impulsis.nl heeft ons financieel ondersteund bij dit project.

Rophe heeft ons verzocht op in een aantal andere dorpen een dergelijk project te financieren.