Project MJUS Bangladesh Traditional Birth Assistent

Sinds 2012 steunt De Brug ook het ´Geboorte Begeleidings Project´ dat tot doel heeft vrouwen in de nabije omgeving van de doelgroep (buurvrouwen, vriendinnen) op te leiden als ´Geboorte begeleiders´. Zij kunnen dan zwangere vrouwen die op straat leven bijstaan. Inmiddels zijn twintig vrouwen opgeleid door ervaren artsen en zij verlenen nu verschillende diensten, zoals controles van zwangere vrouwen, tijdige signalering en behandeling van complicaties, verloskundige hulp tijdens bevallingen en waar nodig doorverwijzingen naar het ziekenhuis. Hoe meer vrouwen opgeleid kunnen worden, hoe meer de moeder- en zuigelingsterfte zal dalen. Er hebben inmiddels 3 groepen vrouwen de opleiding gevolgd. Daarbij is gebleken, dat het op een aantal punten beter kan. De opleiding is aangepast en de drie groepen krijgen een “opfris” cursus.