Shipibo Indianen vrouwen Peru

 

 

 

 

Shipibo-vrouwen onafhankelijkheidsproject  // Handen die hun eigen weg creëren //

 Over mij

Warmayllu, dat in de Indiaanse quechua taal “ kindergemeenschap “ betekent, is 16 jaar geleden door mij, Mariska van Dalfsen (geboren in Genemuiden) in Perú opgezet. Ik woonde en werkte (op een architectenbureau) in New York waar ik in contact kwam met een Peruaanse die mijn hulp vroeg voor een klein schooltje in de Andes van Cajamarca. De mooie band die ik voelde met de kinderen, hun rijke en kleurrijke cultuur en de schitterende natuur van de Andes trokken mij elke keer meer naar dit land. Zo heb ik na drie jaar creatief en intercultureel onderwijs promoten in scholen in Cajamarca vervolgens de stap genomen om de stichting Warmayllu op te zetten en mij te vestigen in Perú.

 

Over Warmayllu

Sindsdien hebben wij als Warmayllu in Perú naam gemaakt door het ontwikkelen en het in werking zetten van onderwijsplannen. Dit kuntszinnig en intercultureel onderwijs is gebaseerd op die locale kennis en tradities van de Indiaanse dorpen in de Andes en de Amazone.

De Indiaanse bevolking wordt gediscrimineerd en de stadse cultuur domineert steeds meer. De kennis en tradities dreigen hierdoor verloren te gaan.

Dit gaat ten koste van de identiteit en de eigenwaarde van de Indiaanse bevolking. Daarom is het dan ook belangrijk dat via de school de Indiaanse cultuur wordt overgeleverd. Voor de kinderen en jongeren is het ook effectiever om in hun eigen taal en cultuur te leren.

Zo zijn dus onze onderwijsplannen zoals ARTEPERU voor de basisscholen (met hulp van de FORD Foundation) en WIÑAQ MUHU voor de kleuterscholen (met hulp van de Bernard van Leer Stichting) gedeeltelijk door het Ministerie van Onderwijs van Perú in het Nationale Curriculum opgenomen.

Ook worden de onderwijswerkwijzen van Warmayllu nu door veel scholen toegepast doordat wij de leraren hertrainen en begeleiden.

 

Warmayllu Nederland

In 2009 werd ook Warmayllu Nederland opgezet. Het doel van Warmayllu Nederland is om fondsen te werven voor de projecten in Perú. De stichting bestaat voornamelijk uit familieleden en vrienden van Mariska van Dalfsen, die zich met liefde inzetten voor dit goede doel.

 

‘School in Chamis’

Na vijf jaar in de basisscholen in Chamis (Cajamarca) en omstreken te hebben gewerkt, waren we tot de conclusie gekomen dat er geen goed kleuteronderwijs en ook geen middelbaar onderwijs in de boerendorpen aanwezig was.

De noodzaak om betere en completere onderwijsmogelijkheden aan te bieden voor de kinderen en jongeren, heeft Warmayllu eerst gezamelijk met de bevolking vijf kleuterscholen opgezet. Na tien jaar de leraren te trainen met ons Intercultureel onderwijsplan Wiñaq Muhu.

Dit onderwijsplan wordt nu geheel overgenomen door de overheid.

 

Daarna, vroeg de locale bevolking van Chamis onze hulp om samen een middelbare school voor de ten omliggende dorpen op te zetten.

Jongeren op het platteland (hoog in de Andes) hebben meestal niet de kans om door te leren.

Omdat zij geen economische kansen en vooruitzichten hebben in hun dorpen, trekken zij meestal naar de stad waar ze in allerlei zware en laagbetalende baantjes terechtkomen. Door deze uitzichtloosheid op een gezonde toekomst belandden meisjes soms in de prostitutie en de jongens in de criminaliteit.

Ook draagt dit helaas bij aan het leeglopen van de Andes dorpjes.

Gelukkig is daar nu een kleine  kentering in gekomen.

 

Daarom heeft Warmayllu in 2007 samen met de autoriteiten van Chamis de Interculturele Technische Middelbareschool “San Juan de Chamis” opgezet.

De school heeft als doel het “bijdragen aan de educatieve, cultureel artistieke en economische ontwikkeling door een ambacht en interculturele opleiding gebaseerd op de wijsheid van de Andesgemeenschappen, verrijkt met moderne technische kennis”

Vanaf de start van het college heeft Warmayllu niet alleen direct deelgenomen aan de vorming ervan door het ontwerpen van het schoolgebouw in samenwerking met de gemeenscha, maar heeft tevens het ontwerp en de uitvoering van een intercultureel pedagogisch plan met een vakmanschapsopleiding ter hand genomen.

Om voor een juist en modern schoolgebouw te zorgen is in Zwartewaterland dankzij een heel jaar lang actievoeren met de Stichting 2e/3e Wereldproject via allerlei acties geld ingezameld. Met dit geld van de eenmalige actie ‘School voor Chamis’ en met hulp van Edukans is door de plaatselijke bevolking in Chamis een prachtige school gebouwd.

Stichting de Brug heeft destijds met hun bijdrage ook meegeholpen aan het ontwikkelen van de school Bakkerij en andere ambachtsvakken.

De school startte destijds met 25 leerlingen en heeft nu een totaal van 95 leerlingen. Nog steeds helpt Warmayllu. Sommige leerlingen zijn al doorgestroomd naar de universiteit en andere oud-leerlingen zijn nu gastdocent op de school!

Thans is de school en onderwijsplan erkend door het Ministerie van Onderwijs!

 

Het werken met de Shipibo indianen >

Sinds het jaar 2006 werkt Warmayllu met de Shipibo-indianen die in de Ucayali regio van de Amazone wonen. We begonnen eerst door onderzoek doen in Shipibo dorpen met de vrouwen over hun kunstuitingen en hoe we die in het national onderwijsplan konden betrekken. Daarna, dankzij de Deense stichting IBIS, werden we gevraagd het onderwijsplan van ARTEPERU toe te passen in 12 Shipibo scholen. Deze scholen zijn in verschillende dorpen aan de Ucayali rivier gevestigd en in de hoofdstad Lima. Dankzij dit werk hebben we een goede kennis van hun cultuur gekregen en een vertouwelijke relatie met de Shipibo indianen opgebouwd.

 

Laboratorium van het Goede Leven >

De afgelopen vijf jaar hebben we in Ucayali en in Iquitos, een project ontwikkeld dat het  ‘Laboratorium van het Goede Leven’ werd genoemd (El Laboratorio del Buen Vivir).

Uit onderzoeken en ervaringen was gebleken dat er veel geweld tegen vrouwen en kinderen werd gebruikt. Dit door Warmayllu geleide project werd door de Nederlandse Bernard van Leerstichting gesteund. Het doel was en is om het geweld tegen vrouwen en kinderen tegen te gaan.

Dankzij het feit dat drie Shipibo-indianen onderdeel uitmaken van het Warmayllu-team is het project algemeen geaccepteerd en is er veel vooruitgang geboekt met dit werk.

We werken vanuit hun eigen kunst, cultuur en visies. De Shipibo indianen staan namelijk wereldwijd bekend om hun mooie textiel- en keramiekkunst. Deze worden met intrigerende dessins bewerkt.

Wij hebben ook twee dorpshuizen samen met de bevolking gebouwd en beschilderd. In deze dorpshuizen worden nu de workshops gehouden en vinden ook andere dorpsgebeurtenissen plaats.

 

De vrouwenkringen:

Creatief werken om het geweld tegen vrouwen te voorkomen >

Met de Shipibo vrouwen hebben we in de twee indiaanse dorpen San Francisco en Bena Jema, vrouwenkringen opgezet.

Deze vrouwenkringen hebben als doel onderwerpen als familiegeweld, de rol van de shipibovrouw, etc. op een gemoedelijke en vertrouwelijke manier te bespreken.

De vrouwen hebben dankzij deze vrouwenkringen hun eigenwaarde behoorlijk versterkt, veel zelfvertrouwen gekregen en een positieve positie verworven in het dorp.  Zelfs de mannen beginnen het te accepteren!

 

Het Shipibo vrouwen onafhankelijkheidsproject >

Het is essentieel voor de vrouwen dat ze meer economisch onafhankelijk van hun mannen worden.

Tot nu toe is het moeilijker voor Shipibo vrouwen om zelfstandig te ondernemen en voor zich zelf op te staan doordat:

–          de mannen toch nog een dominante rol hebben in de familie en dorpen.

–          in de vrouwenkringen ook fysiek geweld werd geconstateerd in de families omdat de mannen vaak alcoholproblemen hebben. Men              durfde er niet over te praten.

–          er veel sexueel misbruik is

–          veel families verarmen doordat mannen al hun verdiende geld aan alcohol besteden.

 

Kleding project

Deze vrouwen hebben nu aan Warmayllu gevraagd of  ze training konden krijgen in het ontwerpen en de confectioneren van kleding. Ze wilden ook hun eigen traditionele kunstvormen innoveren,

Warmayllu reageerde daarom enthousiast op deze aanvraag en heeft daarom twee jaar geleden twee naaimachines aangeschaft. De confectie is bekeken en er zijn intensieve ontwerpcursussen met de vrouwen gehouden.

Warmayllu werkt samen met het alternatieve modemerk Amapolay. Hiermee zijn samen in de dorpen ook zeefdruklessen aan de vrouwen en jongeren gegeven.

Zo hebben we samen de authentieke en traditionele dessins in een nieuw jasje gestoken . De Shipibo-vrouwen kregen daar positieve energie van en konden zo de Spipibo boodschap uitdragen!

Ook zijn er modeshows georganiseerd waar de vrouwen zelf hun eigen ontworpen kleding presenteerden.

De modeshows waren een groot success omdat meteen alle kleding werd verkocht!

 

Het Laboratorium van het Goede Leven project is nu afgelopen, maar de Shipibo vrouwen willen verder!

Warmayllu wil nu de vrouwen helpen met het opzetten van hun eigen kledingmerk en – lijn:

–          Ze moeten het confectioneren leren (maatvoering: wat is small, medium en large)

–          Ze moeten verschillende verkoopplekken vinden in Perú en in andere landen. Via het internet is er is al een bescheiden vraag vanuit de hele wereld naar de dessins van deze Shipibo-vrouwen. Het is hoopvol omdat het een beetje ‘trendy’ is vooral in Latijns Amerika en Spanje.

–          Daarom is een van die manieren om het over de hele wereld te verkopen, het opzetten van een webshop. Deze webshop zal ook de (levens-)verhalen vertellen van de Shipibo vrouwen en door filmpjes te laten zien hoe zij dit mooie werk maken.