Archief Tutume project 1979

Dit betreft een tuinbouwproject dat onder leiding staat van 2 SNV-ers. het ging om het aanleggen van een irrigatiekanaal een watertank etc om het land te kunnen bevloeien en geschikt te maken voor tuinbouw.

f 3000,–

Naar aanleiding van dit project werd een brugavond georganiseerd over Botswana en het werken als SNV-er